ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

11 Dec 2021 05. ข้อมูลการติดต่อ 0

ติดต่อเรา

72 CAT Telecom Tower 8th-9th floor, Charoen Krung Road, Bangrak 10500, Bangkok, Thailand

Tel. +66-2-639-7521-3

Email: suicfaculty@gmail.com

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม (บางรัก) ชั้น 8-9 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02 639 7521 – 3